English

„Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Snowman Foods Solution Sp. z o.o. w miejscowości Walew 29, 99-107 Daszyna”

Projekt ma celu budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Snowman Foods Solution Sp. z o.o. w miejscowości Walew 29, 99-107 Daszyna. Wartość ogólna zadania wynosi 1 776 000 PLN, dofinansowane w formie pożyczki 1 776 000 PLN. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania: 1 776 000 PLN. 
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej: dofinansowanie w formie pożyczki 1 776 000 PLN. 

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl