English
SNS FOODS SP. Z O.O.
Kopcińskiego Str. 69/71 , 90-032 Lodz, POLAND
SALE DEPARTMENT: +48 42 638 88 01
LOGISTICS: +48 42 638 88 02
ACCOUNTANT: +48 42 636 00 90

NIP: PL9471857420
BDO: 000034507
REGON: 472350036
Kapitał Zakładowy: 100 000 zł
KRS Nr: 0000185194 wydany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

PRODUCTION PLANT 
SNOWMAN FOODS SOLUTION Sp. z o. o.
Walew 29, 99-107 Daszyna, POLAND

OFFICE: +48 24 357 11 00
WAREHOUSE+48 24 357 11 05
PL 10041101 WE
SNS FOODS SP. z o.o.
SNOWMAN FOODS SOLUTION Sp. z o.o.

SENT MESSAGE

Select the recipient

Registration

Become our client and use additional benefits.